Sfinks Polska S.A. w Piasecznie oświadcza, że w sposób nieuprawniony wykorzystała wizerunek oraz nazwisko Pana Marcina Gortata w prowadzonych we wrześniu i październiku 2011 roku działaniach marketingowych pt. „Smak życia według Marcina Gortata”, będących kampanią marketingową sieci restauracji Sphinx. Sfinks Polska S.A. przeprasza Pana Marcina Gortata za to naruszenie jego dóbr osobistych.