KIDS CLUB
Wypełnij formularz i dobierz
swoją kartę Kids Club

UCZESTNIK 1

DATA URODZENIA DZIECKA

UCZESTNIK 2

DATA URODZENIA DZIECKA

UCZESTNIK 3

DATA URODZENIA DZIECKA

OPIEKUN

Organizatorem Programu SPHINX Kids Club i administratorem danych osobowych jest Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016481.

Oświadczam, że znam treść Regulaminu Programu i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz Uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) przez administratora danych osobowych, w celu udziału w Programie SPHINX Kids Club. Oświadczam, iż powyższe dane przekazuję Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych związanych z Programem SPHINX Kids Club drogą elektroniczną od Organizatora Programu SPHINX Kids Club, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). Informacje przekazywane będą w celu umożliwienia aktywnego korzystania z Programu SPHINX Kids Club.