KIDS CLUB
Wypełnij formularz i dobierz
swoją kartę Kids Club

UCZESTNIK 1

DATA URODZENIA DZIECKA

UCZESTNIK 2

DATA URODZENIA DZIECKA

UCZESTNIK 3

DATA URODZENIA DZIECKA

OPIEKUN


Organizatorem Programu SPHINX Kids Club oraz innych akcji marketingowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z akcją Programu i administratorem danych osobowych jest Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016481.

Wypełniając i podpisując niniejszy formularz w zakresie tu podanym akceptujesz Regulaminu Programu SPHINX Kids Club oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych związanych pośrednio lub bezpośrednio z akcją Programu, drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub jako wiadomość sms na podany numer telefonu komórkowego od Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


* Zaznaczenie tych danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie