Szanowny Panie / Szanowna Pani

Ankieta dotyczy Pana(i) zwyczajów związanych z odwiedzaniem restauracji Sphinx. Uzyskane odpowiedzi będą traktowane jako informacje poufne i będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki badania posłużą lepszemu dopasowaniu pracy naszych restauracji do potrzeb i zwyczajów naszych Gości.

Wypełnienie ankiety zajmie Panu(i) około 5 minut.

1. Jak często odwiedza Pan(i) restauracje Sphinx?
 Raz na dzień lub częściej Kilka razy w tygodniu ale rzadziej niż codziennie Raz na tydzień 2-3 razy w miesiącu 3 razy na kwartał/ Raz na miesiąc 2 razy na kwartał Raz na kwartał/ Raz na 3 miesiące 2-3 razy w roku Raz w roku lub rzadziej Wcale

2. Którą restaurację odwiedza Pan(i) najczęściej? Proszę podać nazwę miasta oraz adres restauracji nawet choćby w przybliżeniu.

Odpowiadając na dalsze pytania proszę mieć na uwadze wizyty w najczęściej odwiedzanej przez Pana(ią) restauracji Sphinx.

3. W jaki sposób zazwyczaj dociera Pan(i) do tej właśnie restauracji Sphinx? Proszę wskazać jedną odpowiedź, która najbardziej do Pana(i) pasuje.
 pieszo indywidualnym transportem drogowym (samochodem) publicznym transportem drogowym (autobusem, busem) publicznym transportem szynowym (tramwajem, pociągiem, metrem) rowerem inne

4. Z jakiego miejsca zazwyczaj dociera Pan(i) do tej restauracji Sphinx? Proszę wskazać jedną odpowiedź, która najbardziej do Pana(i) pasuje.
 z domu ze szkoły z uczelni z pracy z zakupów z miasta, ze spaceru po mieście przed / po wizycie w kinie, teatrze, koncercie, itp. w trakcie wyjazdu służbowego inne

5. Restauracja Sphinx, którą Pan(i) odwiedza najczęściej znajduje się ….
 w Pana(i) miejscowości faktycznego zamieszkania w innej miejscowości

6. Ile czasu zazwyczaj zajmuje Panu(i) dotarcie do najczęściej odwiedzanej przez Pana(ią) restauracji Sphinx
 0-5 minut 5-10 minut 10-15 minut 15-20 minut 20-25 minut 25-30 minut 30-35 minut 35-40 minut 40-45 minut więcej niż 45 minut

7. Czy po wizycie w restauracji Sphinx udaje się Pan(i) zazwyczaj...? Proszę wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi, która najbardziej do Pana(i) pasują.
 do domu do szkoły, na uczelnię do pracy na zakupy do miasta, na spacer po mieście, itp. do kina, teatru, na koncert, itp. inne

8. W jakie dni tygodnia zazwyczaj odwiedza Pan(i) tę restaurację Sphinx. Proszę wskazać jedną odpowiedź, która najbardziej do Pana(i) pasuje.
 Od poniedziałku do czwartku Od piątku do niedzieli

9. W jakich godzinach odbywa się najczęściej Pana(i) wizyta w restauracji Sphinx. Proszę wskazać jedną odpowiedź, która najbardziej do Pana(i) pasuje.
 Do godziny 12.00 W godzinach 12.00 – 15.00 W godzinach 15.00 – 18.00 Po godzinie 18.00

Dziękujemy za poświęcony czas!